Skip to content

medlemskap och avgifter

föreningens medlemskap och understödsmedlemskap

understödsmedlemskap

GrIFK Fotboll är en betydande aktör i sitt lokala verksamhetsområde så socialiskt, ekonomiskt och som hälsas och motions förespråkare. I vår förening är för tillfället 20 lag och 600 medlemmar.

I Grankulla ligger också en tryckluftshall som föreningen har uppfört och äger. I hallen finns en fotbollsplan i full skala med uppvärmningsområde och en styrkehörn.

Att bli en understöds medlem

När du vill främs ge ditt stöd för GrIFK Fotbolls juniorverksamhet kan du välja understödsmedlemskap.

Som GrIFK Fotboll rf:s understödsmedlem får du inte föreningens egentliga medlemsfördelar, kan inte delta i föreningens beslutsfattning, men med ditt medlemskap stödjer du föreningens viktiga arbete för juniorfotbollspelare. Dessutom de som har betalat föreningens understödsmedlemsavgift får en fanprodukt.

Som understödsmedlem får du välja summan du vill stödja föreningens verksamhet med.

 • 50 € (innehåller föreningens bilvimpel)
 • 100 € (innehåller föreningens halsduk)
 • 200 € (innehåller två av föreningens halsdukar)
 • 500 € (innehåller tre av föreningens halsdukar)

Understödsmedlemsavgiften kan du betala via föreningens webbutik.

Fanprodukten som hör till understödsmedlemskap befordras när avgiften är betalad.

MEDLEMSKAP

 

Höstmötets beslut gällande medlemsavgifter för säsongen 2022 (1.11.2021-31.10.2022)

 • spelaravgift: 190 €
 • medlemsavgift: 30 €
 • understödsmedlemsavgift: 50 €

Föreningen tar i användning en 30 € stor årlig medlemsavgift. Med detta vill föreningen göra medlemskapet mer betydligt och få röstvärde för medlemmarna. Så här känner vi till egentliga medlemmar i fortsättningen. I det samma förbättrar vi föreningens tjänster. Med medlemmaravgiften får man rösträtt ( 15 år och över) i föreningens möten och föreningens medlemsfördelar.

FÖRENINGENS EGENTLIGA MEDLEMMAR I FORTSÄTTNINGEN ÄR

 • Spelarmedlemmar som betalar styrelses årligen fastställda spelaravgift och medlemsavgift. Spelarna som betalar spelaravgiften betalar medlemsavgiften samtidigt som första delen av spelaravgiften. Spelarmedlemmar som har fyllt 15 år har rösträtt i föreningens möten.
 • Medlemmar som har betalat medlemsavgiften och är skilt godkända av styrelsen (t.ex. en förälder som vill bli en rösträttig medlem). Medlemsavgifte och måste vara betald minst 2 dygn före vår- eller höstmöte. Av de här medlemmarnas medlemsavgift avsätts 15 € överstigande del till föreningens futisfond. Med futisfonen stöder vi mindrebemedlades hobbyverksamhet.
 • Dessutom är det möjligt att ansluta sig till föreningen som en understödsmedlem. Det kan vara en individ eller en förening med rättshandlingsförmåga som måste betala höstmötets årligen faststälda understödsmedlemsavgift. Understödsmedlemmar har inte rösträtt.

AVGIFTERNAS INNEHÅLL

 • Med medlemsavgiften får man : Rösträtt (15 år och äldre medlemmar) i föreningens möten och medlemsfördelar.
 • Med spelaravgiften får man: Föreningens lagens tjänster, rätt att delta i föreningens och Bollförbundets verksamhet, systemernas nyttjanderätt, stöd och undervisning för lagens funktionärer, tränarnas undervisning, Grankullas planräntor för föreningspris.
 • Med understödsmedlemsavgift får du medlemsfördelar i din bruk och stöder du föreningens juniorverksamhet.

Medlemmarna binder sig till att lyda och agera enligt föreningens värdegrund när de deltar i verksamhetet.

VÄRDEGRUND

Värden leder och hjälper varenda föreningsmedlem i vardagliga föreningsarbete och leder verksamhetet mot gemensamma målsättningar.

Jämlikhet – Alla som deltar i föreningens verksamhet är lika värda både som individer och föreningens medlemmar. Vi accepterar olikhet och jobbar för att befordra jämlikhet på ett  pålitligt och öppet sätt.

Intentionalitet – Vi sätter högkvalitativa målsättningar och strävar efter betydelsefulla resultat i individernas, lagens, funktionärernas och föreningens utveckling. Intentionalitet genomförs också i amatörlagenas verksamhet.

Positivitet – Vi bygger vår verksamhet på våra styrkor, samtidigt goda vanor och hejandet i beaktandet. Vi gör konstruktiv samarbete med aktörer utanför föreningen som befordrar medlemmarnas välmående.

FÖRENINGENS MEDLEMSFÖRDELAR OCH TJÄNSTER SOM BETALAS MED MEDLEMSAVGIFTER

Föreningen har lite över 700 spelare och tre ständiga anställda, juniorschefen, träningsschefen, verksamhetsledare och en halvtidsbefattad föreningssekreterare. Dessutom har lagen tietals betalda, deltidsanställda och/eller frivilliga tränare och tjänstemänner.

Genom våra aktivmedlemmars berörda partners rör vår verksamhet hela ekonomiska region och vi strävar efter att stödja kollektivets välmående genom vår verksamhet.

Enligt UEFA SROI -mätningen producerar vi över 5,5 M € nytta åt vår samfund så socialt, ekonomiskt som hälsomässigt.

 • I föreningens verksamhet är alla lika värda både som individer och som föreningens medlemmar.
 • Vi utvecklar föreningens förmåga att producera information åt våra medlemmar och att ta nya arbetandemodeller och -tillämpningar som främjar samarbete.
 • Vi gör konstruktivt samarbete som främjar medlemmarnas välmående med aktörer utanför föreningen.
 • Vi möjliggör högkvalitativa förhållanden åt våra medlemmar och lag i tryckluftshallen som föreningen äger och i andra platser som är hyrda ur staden.
 • Vi erbjuder alla programmer, stöd och utbildning så som medlemskontroll- och kommunikationssystemer som lagen och bakgrundsorganisationerna behöver som medlemsservice.
 • Vi gör tät samarbete med Bollförbundet och säkrar passliga matcher och serier för våra lag.
 • Vi upphåller och utvecklar föreningens synlighet också utåt och ökar föreningens möjligheter att påverka så regionalt som på fotbollsplanen.