Skip to content

samhällsansvar

Föreningen fungerar som en stark påverkare och människornas rörare på sitt område

Samhällsansvar

Granimodellen baserar sig på statliga Finlandsmodellen för Hobbyverksamhet -projektet. Granimodellens mål är att skapa kostnadsfria och kärkomna hobby möjligheter i samband med skoldagarna.

GrIFK Fotboll ordnar bollskola för Mäntymäen koulus och Granhultsskolans lågstadie-elever en gång i veckan i samarbete med Grani Tennis. Anmälningen via skolorna.

Fotbollsfonden

Föreningen administrerar en fotbollsfond. Meningen med fonden är att stödja barnen som kommer från mindre bemedlade familjer med kostnaderna som kommer från hobbyn.

Stödbesluten fattas månadligen i föreningens styrelses möten.

Tilläggsinformation:

puheenjohtaja@grifkfotboll.fi

Samhällsansvar

SROI – Social Return On Investment

Total nyttat GrIFK Fotboll producerar åt samhället är enligt UEFA SROI-mådellet 5,55 miljoner euro i året.

Summan innehåller 2,4 miljoner euro direkta ekonomiska påverkan, 1,9 miljoner euro sparningar som fotboll som hobby orsakar för hälsovårdet och 1,2 miljoner euro nytta för samhället. I modellet finns inte med vuxnas toppidrottets alltså GrIFK Fotbolls representationslagets verksamhetens fördelar för samhället.

“Enligt UEFA SROI -modellningens resultat gör föreningen betydande jobb för välmåendet i närområden både socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. Det här är ett bra verktyg och stöttepelare för det ständiga utveckling i föreningen och en ansats mot föreningens målsättningar. Vi hoppas att det här väcker också samhällets beslutsfattare och lyfter idrottens betydelses förstående och stöttning på en ny nivå”, GrIFK Fotboll rf:s ordförande Matti Hannuksela sammanfattar.

I projektet använder man UEFA SROI  -modellningen (SOcial Return On Investment), vilket man mäter kapitalets som är investerad i fotboll socialistiska vinst bland de som spelar fotboll med. UEFA SROI -modellningen ger verktyg för landsomfattande och lokal påverkning med det forskade informationet.

UEFA GROW är ett program som är byggd för att utveckla fotbollsverksamheten som stöder  de nationella medlemsföreningarnas växt och utveckling i Europa. UEFA GROW fungerar aktivt med experter på olika branscher, så att den kan erbjuda sina medlemsföreningar stödtjänster med deltagning, grenens betydande, marknadsföring och kommunikation och merkantilihgets utveckling.

Samhällsansvar