Skip to content

hallen och träningstider

GrIFK:S PLANER OCH ADDRESSER

Grankullas centralplan

Bembölevägen 9
02700 Grankulla

FA SOLUTIONS ARENA

Gamla Åbovägen 42
02700 Grankulla

Saharas sandplan

Södra mossagränden 1
02700 Grankulla

Smedsplanen

Smedsvägen 5
02700 Grankulla

FA Solutions Arena

Tryckluftshallen som GrIFK Fotboll äger är bredvid Grankullas ishall och slalombacken. Adressen är Gamla Åbovägen 42. Hallens externmått är 101 x 74 meter. Planmåtten är: Stora planen 95 x 62 meter och småplanen (8v8) 62 x 42 meter.

Under vardagarna från tisdag till fredag är det en ledig träningstur för våra juniorer kl 14-16. Till lediga träningsturen får man delta i föreningens utrustning och träningen sker på egen ansvar, det är inga tränare på plats. Hallmästaren har ansvar över ordningen i hallen.

Efterfrågan om lediga träningsturer:
arto@grifkfotboll.fi

Hallmästaren Ville Hackman
tel. 045 8957575
hallimestari@grifkfotboll.fi

Hallen och träningstider

Bokningskalendern Grankullas centralplan


FA SOLUTIONS ARENA

Egna träningsturer

Under skolornas lov kan man träna på egen hand i hallen från 12 ända till turerna börjar kl 16.

Under skoldagar är lediga träningsturen från tisdag till fredag kl 14-16.

Trycklufthallens dörr och ljusning fungerar med distanskontroll. Så OM dörren är fast alltså går inte att öppna genom att trycka hantgen ring till hallmästaren.

Omklädningsrummens nycklar är i en liten svart box i väggen där dörren in i hallen är bakom en kod. Koden får du av hallmästaren. Nycklarna måste återföras till boxen genast efter användningen.

Det lönar sig inte att gå be ishallens vaktmästare att öppna tryckluftshallens dörr.

Instruktioner och kontaktuppgifter

TURER

 • Turkalendern kan hittas på föreningens nätsidor
 • Arto Tuohis-Kokko ansvarar över träningsturen arto@grifkfotboll.fi

HALLEN

 • Ville Hackman, hallmästaren 045 895 7575 hallimestari@grifkfotboll.fi
  • ljusning, värme, dörröppning och omklädningsrummen
  • Omklädningsrummens öppning och nyckelboxens kod

INFO OCH FAKTURERING

INSTRUKTIONER OM HALLENS PARKERINGSPLATS

Kom ihåg säkerheten när du kommer med bilen till ishallens/fotbollhallens parkeringsplats.

 • Bilarna måste parkera på parkeringsplatsen och vänta i sökningssituationer.
 • Vändningsplatsen är bara för snapp hämtning / avfallning, inte för väntning eller parkering.
 • Dessutom måste vägen som kommer till parkeringsplatsen hållas fri, så att körning till parkeringsplatsen och bort därifrån kan ske så säkert som möjligt, och gången blir fri och trygg för fotgängaren.

Vi hoppas för förståelse och hänsyn av alla hallens användare i den här saken! Tillsammans kan vi agera säkert och lugnt på parkeringsplatsen och undvika onödiga olyckor.

HALLEMS REGLER

 • AB GRANFIELD OY äger FA Solutions Arenan
 • Man får gå in i hallen bara på egen reserverad tur. Vänta på din tur på uppvärmningsområden.
 • Gång in i hallen bara via rulldörren! Nödutgångarna är bara för nödsituationer.
 • Till hallen får man komma bara om man är helt frisk. Ta hand om god handhygien!
 • Man får använda hallen bara om man har en bokad tur.
 • Utdörren måste stängas efter sista turen eller när hallen är tom. Dörren ska stängas också om det regnar.
 • GrIFK Fotbolls egna juniorer får träna i halle på egen hand från tisdag till fredag kl 14-16, med föreningens utrustning på.
 • Till planen får man gå först när egna turen börjar. Uppvärmningen sker på uppvärmningsområden bredvid planen bakom nätet.
 • Spelskorna byts på först inne i hallen så att snö eller stenar hamnar inte på gräsplanen.
 • Publikens plats är bakom nätet bredvid planen.
 • Sätt alla skräp i sopkorgen. Kolla också noggrant att du har alla dina saker med och att det inte blir saker i hallen.
 • De som har en bokad tur får använda omklädningsrummen vid ishallen.
 • Det finns ingen vattenkran i hallen så drickflaskorna ska fyllas hemma eller i omklädningsrummet.
 • Det är kameraövervakning inne och utanför hallen.
 • Omklädningsrummen är i samband med ishallen, gång utifrån.
 • Nycklarna till omklädningsrummen kan hittas i en nyckelskåp bredvid rulldörren innanför hallen.
 • Returnera nycklarna till skåpet genast efter användning.
 • Koden till nyckelskåpet ges i samband med bokningen.