Skip to content

strategi, verksamhetsplan och värden

verksamhetsplan Föreningens verksamhetsplan för säsongen 2022.

Strategi

Vi gör våra val baserade på föreningens strategi för året 2025, som är byggd i en form som utnyttjar Bollförbundets 2020 strategi. Det finns fyra områden som vi fokuserar på och inom dem finns mer spesifika målsättningar:

 1. ATT VÄXA SOM EN IDROTTARE ÄR GRUNDEN FÖR VERKSAMHETET
 2. MÅLINRIKTADT LEFT FÖRENING
 3. DET MEST FÖLJDA GREN BÅDE PÅ OCH UTANFÖR PLANET
 4. ET UTVÄKLANDE LAGENS FÖRENING

Under året 2022 fokuserar vi speciellt på att tillrättalägga vår ekonomi och dessutom genomför vi tre fokusområden:

 • Taloustilanne positiiviseksi – tuottopohjan laajentaminen
 • Vi utvecklar av att träna barn i föreningsmiljön
 • Vi ökar antalet spelare i lagverksamhetet och föreningsledd hobbyverksamhet
 • Vi utvecklar föreningens färdigheter att producera information för fotbollsamfundet

Versamhetplan 2022

Strategi

Värden, vision och mission

VÄREDGRUND

Värden leder och hjälper varenda föreningsmedlem i vardagliga föreningsarbete och leder verksamhetet mot gemensamma målsättningar.

JÄMLIKHET – Alla som deltar i föreningens verksamhet är lika värda både som individer och föreningens medlemmar. Vi accepterar olikhet och jobbar för att befordra jämlikhet på ett pålitligt och öppet sätt.

INTENTIONALITET – Vi sätter högkvalitativa målsättningar och strävar efter betydelsefulla resultat i individernas, lagens, funktionärernas och föreningens utveckling. Intentionalitet genomförs också i amatörlagenas verksamhet.

POSITIVITETVI – bygger vår verksamhet på våra styrkor, samtidigt goda vanor och hejandet i beaktandet. Vi gör konstruktiv samarbete med aktörer utanför föreningen som befordrar medlemmarnas välmående.

MISSION

GrIFK stöder områdets gemenskap genom fotboll. Föreningen erbjuder en kunnig träning och goda förhållanden för målinriktat fotbollsträning och tävling. Verksamhetet är tvåspråkigt och riktad för Grankullas och när områdenas invånare.

VISION 2025

En framgångsrik fotbollsförening och välmåendets uppfostrare

GrIFK fotboll är på nivå två i Bollförbundets Kvalitetssystemet och vi siktar mot nivå tre under året 2022. Föreningen har dessutom en Tähtiseura-kvalitetsmärke från Finlands Olympiska Komitté. Detta möjliggör mångsidiga verksamhetet som härstammar från barn och ungas behov.

GrIFK är en traditionell, högkvalitativ och beslutet aktör i sin egna verksamhetsomgivning. Vi utvecklar det finska fotbollskulturet. GrIFK strävar efter att skapa en mångsidig verksamhetsmodell som fungerar för alla oberoende av motivet för att spela fotboll. Med hjälp av detta nås förutsättningarna som motion, hälsosamt livsstil och livskompetens baserad på socialitet för resten av livet.

Vision 2025 – En framgångsrik fotbollsförening och välmåendets uppfostrare

GrIFK fotboll är på nivå två i Bollförbundets Kvalitetssystemet och vi siktar mot nivå tre under året 2022. Föreningen har dessutom en Tähtiseura-kvalitetsmärke från Finlands Olympiska Komitté. Detta möjliggör mångsidiga verksamhetet som härstammar från barn och ungas behov.

GrIFK är en traditionell, högkvalitativ och beslutet aktör i sin egna verksamhetsomgivning. Vi utvecklar det finska fotbollskulturet. GrIFK strävar efter att skapa en mångsidig verksamhetsmodell som fungerar för alla oberoende av motivet för att spela fotboll. Med hjälp av detta nås förutsättningarna som motion, hälsosamt livsstil och livskompetens baserad på socialitet för resten av livet.

En framgångsrik fotbollsförening

För alla spelare oberoende av könet erbjuds en högkvalitativ spelarspår. GrIFK är fotbollundervisningens toppförening där tränarna är och föreningsaktörerna är kunniga.

Tävlingsidrottens verksamhetsomgivning tål det inhemska jämförelsen. Både våra spelare och våra lag är framgångsrika. De som arbetar med fotbollen på eller utanför planen njuter av samfundets uppskattning. Vårt gren-, förenings- och supporterkultur är starkt och förhållanden kallar för att spela och följa med fotboll.

Välmåendets uppfostrare

Det livskraftiga föreningsarbetet är en stabil bas för utveckling av grenen och välmående. Fotboll är en dragkraftig hobby som kan spelas på många olika sätt genom livet. Varje barn och ungdom har en kunnig tränare som stöttar hen med växt och utvecklingen. Föreningen erbjuder ett samfund som förstärckar välmåendet och är betydande. Barn och ungdomar växer i en spotlig atmosfär där det är tryggt att utmana sig själv och andra. Fotbollen skapar märkligt och godkänd välmående till vår samfund. Ansvar är inbyggd i vår verksamhet.

Höstmötets beslut för säsongen 2022

BESTLUTEN GÄLLANDE MEDLEMSVGIFT

Höstmötets bekräftade medlemsavgifter för säsongen 2022 (1.11.2021-31.10.2022)

 • Spelaravgift: 190 eur
 • Medlemsavgift 30 eur
 • Understödsmedlemsavgif: 50 eur

Föreningen tar i användning en 30 € stor årlig medlemsavgift. Med detta vill föreningen göra medlemskapet mer betydligt och få röstvärde för medlemmarna. Så här känner vi till egentliga medlemmar i fortsättningen. I det samma förbättrar vi föreningens tjänster. Med medlemmaravgiften får man rösträtt ( 15 år och över) i föreningens möten och föreningens medlemsfördelar.

Föreningens egentliga medlemmar i fortsättningen är:

 • Spelarmedlemmar som betalar styrelses årligen fastställda spelaravgift och medlemsavgift. Spelarna som betalar spelaravgiften betalar medlemsavgiften samtidigt som första delen av spelaravgiften. Spelarmedlemmar som har fyllt 15 år har rösträtt i föreningens möten.
 • Medlemmar som har betalat medlemsavgiften och är skilt godkända av styrelsen (t.ex. en förälder som vill bli en rösträttig medlem). Medlemsavgifte och måste vara betald minst 2 dygn före vår- eller höstmöte. Av de här medlemmarnas medlemsavgift avsätts 15 € överstigande del till föreningens futisfond. Med futisfonen stöder vi mindrebemedlades hobbyverksamhet.
 • Dessutom är det möjligt att ansluta sig till föreningen som en understödsmedlem. Det kan vara en individ eller en förening med rättshandlingsförmåga som måste betala höstmötets årligen faststälda understödsmedlemsavgift. Understödsmedlemmar har inte rösträtt.

Avgifternas innehåll:

 • Med medlemsavgiften får man : Rösträtt (15 år och äldre medlemmar) i föreningens möten och medlemsfördelar.
 • Med spelaravgiften får man: Föreningens lagens tjänster, rätt att delta i föreningens och Bollförbundets verksamhet, systemernas nyttjanderätt, stöd och undervisning för lagens funktionärer, tränarnas undervisning, Grankullas planräntor för föreningspris.
 • Med understödsmedlemsavgift får du medlemsfördelar i din bruk och stöder du föreningens juniorverksamhet.

I samman med budgetens hantering godkändes möjligheten av att samla en överlopps spelaravgift från spelare som betalar spelaravgiften. Det här rättet har använts bara några gånger under föreningens historia – förra gången i September 2021. Målsättninget är att inte använda det här rättet.

Verksamhetsplanen och budgetet bekräftades

Avgifter

När man anslutar till en föreningsmedlem utfästar spelaren eller en under 18 år gammal spelarens vårdnadshavare sig för att betala föreningens och lagets avgifter.Föreningen debiterar årligen ( i två delar) spelaravgiften av alla spelare upp till U23-laget och medlemsavgiften från alla spelare i föreningen en gång om året.
GrIFK Fotbolls fs styrelse bestämmer avgifternas storhet årligen för ett säsong i taget. Verksamhets- och räkenskapsperiod är 1.11-31.10.
Med föreningens spelaravgifter täcker man föreningens allmänna kostnader som t.ex. sekreterarens och revisors kostnader, plan- och betalningsprogrammets kostnader, föreningens fasta personalets löner och tränarnas och funktionärernas undervisningar och till och med Bollförbundets och GrIFK moderföreningens medlemsavgifter.
Lagen kan med föräldrarmöetts beslut debitera lagavgift eller andra avgifter från spelarna.
Om man har svårigheter att betala föreningens avgifter (spelar- och medlemsavgifter) var i kontakt med puheenjohtaja@grifkfotboll.fi och med legets avgifter med lagets fondförvaltare.

Strategi 2025

Föreningens nyaste strategi gäller åren 2021-2025

När föreningens 100-års dagen närmar sig har vi fattat beslutet att börja genomföra vår förnyade vision av att vara en framgångsrik fotbollsförening och välmåendets uppfostrare.

Under de kommande åren måste vi utveckla vår verksamhet och kunskaper vidare, så att vi försäkrar föreningens framgångs fortsättning. Vardagliga arbetet gjord i lagen är i centrum av vår verksamhet. GrIFK Fotbolls strategis röda tråd är ju att stöda alla lagen för att lyckas.

Strategin grundar sig på fyra val:

 1. Vi stöder varje medlem i att växa som en idrottare. Växt som en en idrottare från varje medlems egna utgångspunkter mycket både på planen och livet överhuvudtaget. I växet som en idrottare viktigt är tränarens kunskaper som vi stävar efter att utveckla mångsidigt.
 2. En ännu livskraftigare förening. Livskraftiga GrIFK Fotboll är målmedvetet ledd och har skickligt skapat nätverk. Vi utvecklar vår föreningsstyrelsens kunskaper och befrämjar skapandet av föreningssamfundet. Vi hittar också sätt att göra samarbete mellan vår hallbolag, GrIFK Fotbolls representationslag, Grankulla stad och företagen i området.
 3. Vi vill vara det mest följda sportgrenet i Grankulla. Vi gör grenen och föreningen mer intressanta speciellt med att uppmuntra flickornas och kvinnornas del på alla nivåer, öka familjernas och barnens hobbymöjligheter och med att bygga intressanta och mångsidiga samarbeten.
 4. Vi förstärker vårt ekonomiska bas och utnyttjar teknologi bättre än hittils. Så här försäkrar vi föreningens verksamhets kvalitets- och effektivitetsförbättring också i fortsättningen.

Strategi 2025