Skip to content

Seuran jäsenyys ja kannatusjäsenyys

JÄSENYYS JA KANNATUSJÄSENYYS

KANNATUSJÄSENYYS

GrIFK Fotboll on merkittävä toimija paikallisella toiminta-alueellaan niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin terveyden ja liikunnallisuuden puolestapuhujana. Seurassamme on tällä hetkellä 20 joukkuetta ja jäseniä 600.

Kauniaisissa sijaitsee myös seuran rakennuttama omistama ylipainehalli, jossa on täysimittainen jalkapallokenttä lämmittelyaluineen ja voimanurkkineen.

KANNATUSJÄSENEKSI

Kun haluat ensisijaisesti antaa tukesi GrIFK jalkapallon junioritoiminnalle, voit valita kannatusjäsenyyden.

GrIFK Fotboll rf kannatusjäsenenä et saa seuran varsinaisia jäsenetuja, ja et voi osallistua seuran päätöksentekoon, mutta tuet jäsenyydelläsi seuran arvokasta työtä juniorijalkapalloilijoiden hyväksi. Lisäksi kannatusjäsenmaksun maksaneet saavat seuran fanituotteen.

Kannatusjäsenenä voit valita haluamasi summan, jolla tuet seuran toimintaa.

 • 50 €  (sisältää seuran autoviirin)
 • 100 € (sisältää seuran kaulaliinan)
 • 200 € (sisältää 2 kpl seuran kaulaliinaa)
 • 500 € (sisältää 3 kpl seuran kaulaliinaa)

Kannatusjäsenmaksun voit suorittaa seuran verkkokaupan kautta. 

Kannatusjäsenyyteen kuuluva fanituote toimitetaan kun jäsenmaksu on maksettu.JÄSENYYS

Syyskokouksen vahvistamat jäsenmaksut kaudelle 2022 (1.11.2021-31.10.2022)

 • Pelaajamaksu: 190 euroa
 • Jäsenmaksu: 30 euroa
 • Kannatusjäsenmaksu: 50 euroa

Seura ottaa käyttöön 30 euron suuruisen vuotuisen jäsenmaksun. Tämän avulla seura haluaa tuoda jäsenyydelle merkitystä ja äänivaltaa jäsenille. Näin tunnistamme jatkossa varsinaiset jäsenet. Samalla parannamme ja kehitämme seuran palveluita. Jäsenmaksulla saa jatkossa äänioikeuden (15 v ja yli) seuran kokouksissa sekä seuran jäsenetuja.

Seuran varsinaisia jäseniä ovat jatkossa seuraavat

 • Pelaajajäsenet, jotka maksavat hallituksen vuosittain määräämän pelaajamaksun ja jäsenmaksun. Pelaajamaksun suorittavilta jäseniltä laskutetaan jäsenmaksu samassa yhteydessä kuin ensimmäinen erä pelaajamaksusta. Pelaajajäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta on äänioikeus seuran kokouksissa.
 • Jäsenmaksun maksaneet ja erikseen hallituksen hyväksymät jäsenet (esim. äänivaltaiseksi jäseneksi haluava vanhempi). Jäsenmaksu pitää olla maksettuna ja näkyä seuran tiliotteessa vähintään 2 vrk ennen kevät- tai syyskokousta. Näiden jäsenten jäsenmaksusta allokoidaan 15€ ylittävä osa seuran futisrahastoon, jolla tuetaan vähävaraisten harrastustoimintaa.

Lisäksi seuraan on mahdollista liittyä kannattajajäseneksi, joko yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittavaa syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole kuitenkaan äänioikeutta. 

Maksujen sisällöt

  • Jäsenmaksulla saa: Äänioikeuden (15 v. ja tätä vanhemmat jäsenet) seuran kokouksissa ja jäsenetuja.
  • Pelaajamaksulla saa: Seuran ja joukkueiden palvelut, oikeuden osallistua seuran ja Palloliiton järjestämään toimintaan, järjestelmien käyttöoikeus, tuki ja koulutus joukkueen toimihenkilöille, valmentajien koulutus, Kauniaisten kenttävuokrat seurahintaan.  
  • Kannatusjäsenmaksulla saat jäsenedut käyttöösi sekä tuet suoraan seuran juniorityötä. 

Jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja toiminaan seuran arvopohjan mukaisesti seuran toiminnassa ollessaan.

ARVOPOHJA

Arvot ohjaavat ja auttavat jokaista seuran toimijaa päivittäisessä seuratyössä sekä suuntaavat toimintaa sovittuja päämääriä kohti.

TASA-ARVOISUUS – Seuran toiminnassa kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita niin yksilöinä kuin seuran jäseninäkin. Hyväksymme erilaisuuden ja toimimme tasa-arvoa edistävästi luotettavalla ja avoimella tavalla

TAVOITTEELLISUUS – Asetamme laadukkaita tavoitteita ja pyrimme merkityksellisiin lopputuloksiin yksilön, joukkueen, toimihenkilöiden sekä seuran kehittymisessä. Tavoitteellisuus toteutuu myös harrastejoukkueiden toiminnassa.

POSITIIVISUUS – Rakennamme toimintaamme vahvuuksiemme pohjalta samalla muistaen hyvät tavat ja kannustuksen. Teemme rakentavaa yhteistyötä jäsenistömme hyvinvointia edistävien seuran ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Seuran jäsenedut ja jäsenmaksuilla katettavat palvelut

Seuralla on hieman yli 700 pelaajaa ja kolme vakituista työntekijää, junioripäällikkö, valmennuspäällikkö ja toiminnanjohtaja sekä puolipäiväinen seurasihteeri. Näiden lisäksi joukkueilla on kymmeniä palkallisia, osa-aikaisia ja/tai vapaaehtoispohjalta toimivia valmentajia ja toimihenkilöitä.

Aktiivijäsenten sidosryhmien kautta toimintamme koskettaa koko seutukuntaa ja pyrimme tukemaan toimillamme yhteisön hyvinvointia.

Tuotamme UEFA SROI-mittauksen mukaan yli 5,5 M € yhteisöllemme sosiaalisina, taloudellisina ja terveydellisinä hyötyinä.

 • Seuran toiminnassa kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita niin yksilöinä kuin seuran jäseninäkin

 • Kehitämme seuran kykyä tuottaa tietoa jäsenistömme käyttöön ja ottaa uusia yhteistoimintaa edistäviä työskentelymalleja sekä -sovelluksia käyttöön.
 • Teemme rakentavaa yhteistyötä jäsenistömme hyvinvointia edistävien seuran ulkopuolisten toimijoiden kanssa
 • Mahdollistamme jäsenistöllemme ja joukkueille laadukkaat olosuhteet seuran omistamassa ylipainehallissa sekä muissa kaupungilta vuokratuissa tiloissa.
 • Tarjoamme jäsenpalveluina kaikki joukkueiden taustaorganisaation tarvitsemat ohjelmistot, tuen ja koulutuksen niihin sekä jäsenhallinta- ja viestintäjärjestelmät.
 • Toimimme tiiviissä yhteisyössä Palloliittoon ja varmistamme kaikille jäsenillemme sopivat ottelut ja sarjat.
 • Pidämme yllä ja kehitämme seuran näkyvyyttä myös ulospäin ja kasvatamme seuran vaikutusmahdollisuuksia niin alueellisesti kuin jalkapallon kentällä.