Skip to content

Strategia, toimintasuunnitelma ja arvot

Toimintasuunnitelma Seuran toimintasuunnitelma kaudelle 2023

Strategia

TOIMINTAKAUDEN PÄÄVALINNAT 2023

Teemme valintamme perustuen seuran vuodelle 2025 tähtäävään strategiaan, josta kaudelle 2023 on tehty seuraavat päävalinnat:

 1. URHEILIJANA KASVAMINEN ON TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA
 2. TAVOITTEELLISESTI JOHDETTU VERKOTTUNUT SEURA
 3. SEURATUIN LAJI KENTÄLLÄ JA SEN ULKOPUOLELLA
 4. KEHITTYVÄ JOUKKUEIDEN SEURA

Vuoden 2023 aikana keskitymme erityisesti seuraaviin fokusalueisiin:

 • Taloustilanne positiiviseksi – tuottopohjan laajentaminen
 • Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristöissä 
 • Tiedolla johtaminen
 • Kasvatamme joukkuetoiminnan pelaajamääriä sekä seuravetoista harrastustoimintaa

Toimintasuunnitelma GrIFK Fotboll rf 2023

Strategia

Edellisten vuosien toimintakertomukset

ARVOT, VISIO JA MISSIO

ARVOPOHJA

Arvot ohjaavat ja auttavat jokaista seuran toimijaa päivittäisessä seuratyössä sekä suuntaavat toimintaa sovittuja päämääriä kohti.

TASA-ARVOISUUS – Seuran toiminnassa kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita niin yksilöinä kuin seuran jäseninäkin. Hyväksymme erilaisuuden ja toimimme tasa-arvoa edistävästi luotettavalla ja avoimella tavalla

TAVOITTEELLISUUS – Asetamme laadukkaita tavoitteita ja pyrimme merkityksellisiin lopputuloksiin yksilön, joukkueen, toimihenkilöiden sekä seuran kehittymisessä. Tavoitteellisuus toteutuu myös harrastejoukkueiden toiminnassa.

POSITIIVISUUS – Rakennamme toimintaamme vahvuuksiemme pohjalta samalla muistaen hyvät tavat ja kannustuksen. Teemme rakentavaa yhteistyötä jäsenistömme hyvinvointia edistävien seuran ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

MISSIO

GrIFK tukee alueen yhteisöllisyyttä jalkapallon kautta. Seura tarjoaa osaavan valmennuksen sekä hyvät olosuhteet tavoitteelliseen jalkapallon harrastamiseen ja kilpailuun. Toiminta on kaksikielistä ja se on suunnattu Kauniaisten sekä lähialueen asukkaille.

VISIO 2025 – Menestyvä jalkapalloseura ja hyvinvoinnin kasvattaja

GrIFK jalkapallo toimii tasolla kaksi Palloliiton Laatujärjestelmässä ja tähtäämme tasolle kolme vuoden 2022 aikana. Seuralla on lisäksi Suomen Olympiakomitean myöntämä Tähtiseura-laatumerkki. Tämä mahdollistaa lasten ja nuorten tarpeista lähtevän monipuolisen harraste- ja kilpatoiminnan.

GrIFK on perinteikäs, laadukas ja sitoutunut toimija omassa toimintaympäristössään. Kehitämme suomalaista jalkapallokulttuuria. GrIFK pyrkii luomaan monipuolisen eri harrastemotiiveja palvelevan toimintamallin, jonka avulla saavutetaan edellytykset läpi loppuelämän tapahtuvaan liikuntaan ja terveeseen elämäntapaan sekä sosiaalisuuteen perustuvaan elämänhallintaan.

Menestyvä jalkapalloseura

Kaikille pelaajille on sukupuolesta riippumatta on tarjolla laadukas pelaajapolku. GrIFK on jalkapallokoulutuksen huippuseura, jossa on osaavat valmentajat ja seuratoimijat. Kilpaurheilun toimintaympäristöt kestävät kotimaisen vertailun. Joukkueemme ja pelaajamme menestyvät. Jalkapallon parissa kentällä ja sen ulkopuolella työskentelevät nauttivat yhteisön arvostusta. Laji- , seura -, ja fanikulttuurimme on vahvaa ja olosuhteet kutsuvat harrastamaan ja seuraamaan jalkapalloa.

Hyvinvoinnin kasvattaja

Elinvoimainen seuratyö on kestävä pohja lajin kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Jalkapallo on vetovoimainen harrastus, jota voi pelata monin eri tavoin läpi elämän. Jokaisella lapsella ja nuorella on hänen kasvuaan ja kehitystään tukeva, osaava valmentaja. Seura tarjoaa merkityksellisen ja hyvinvointia vahvistavan yhteisön läpi elämän. Lapset ja nuoret kasvavat urheiluilmapiirissä, jossa on turvallista haastaa itsensä ja muut. Jalkapallo tuottaa mitattavaa ja laajasti tunnustettua hyvinvointia yhteisöömme. Vastuullisuus on sisäänrakennettuna seuramme toiminnassa.

STRATEGIA 2025

STRATEGIA 2021-2025

Seuran uusin strategia kattaa vuodet 2021-2025. Seuran lähestyessä satavuotispäivää vuonna 2025 olemme päättäneet lähteä toteuttamaan uudistettua visiotamme olla Menestyvä jalkapalloseura ja Hyvinvoinnin kasvattaja.

Tulevina vuosina meidän tulee kehittää toimintaamme ja osaamistamme edelleen, jotta varmistamme seuramme menestyksen jatkumisen. Joukkueissa tehtävä perustyö on seuramme toiminnan keskiössä. GrIFK Fotbollin strategian punainen lanka onkin tukea kaikkia joukkueitamme onnistumaan.

Strategia kiteytyy neljään valintaan.

 1. Tuemme jokaista jäsentä urheilijana kasvamisessa. Kunkin yksilön omista lähtökohdista tapahtuva urheilijana kasvaminen antaa eväitä niin kentälle kuin elämään yleisestikin. Urheilijana kasvamisessa tärkeää on valmentajien osaaminen, jota pyrimme kehittämään monipuolisesti.
 2. Entistä elinvoimaisempi seura. Elinvoimainen GrIFK Fotboll on tavoitteellisesti johdettu ja taitavasti verkottunut. Kehitämme seurajohtomme osaamista ja edistämme seurayhteisön rakentumista. Löydämme myös hedelmällisiä tapoja tehdä yhteistyötä oman halliyhtiömme, GrIFK Fotboll edustusjoukkueen sekä Kauniaisten kaupungin ja alueen yritysten kanssa. 
 3. Haluamme olla seuratuin urheilulaji Kauniaisissa. Lisäämme lajin ja seuran kiinnostavuutta etenkin kannustamalla tyttöjen ja naisten osallisuutta kaikilla tasoilla, lisäämällä perheiden ja lasten harrastusmahdollisuuksia sekä rakentamalla monipuolisia ja kiinnostavia yhteistyökumppanuuksia.
 4. Vahvistamme taloudellista pohjaamme ja hyödynnömme teknologiaa nykyistä paremmin. Näin  varmistamme seuramme toiminnan laadun ja tehokkuuden paranemisen jatkossakin. 

Strategia 2025

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KAUDELLE 2023

Syyskokouksen vahvistamat maksut kaudelle 2023 (1.11.2022-31.10.2023)

Seuran jäsenmaksut

 • Pelaajajäsenmaksu: 30 euroa
 • Kannattajajäsenmaksu: 50 euroa
 • Yhteisökannattajajäsenmaksu: 300 euroa
 • Ainaisjäsenmaksu: 300 euroa

Seuran varsinaisia ja äänivaltaisia jäseniä ovat seuraavat:

 • Pelaajajäsenet, jotka maksavat hallituksen vuosittain määräämän pelaajamaksun ja jäsenmaksun. Pelaajamaksun suorittavilta jäseniltä laskutetaan jäsenmaksu samassa yhteydessä kuin pelaajamaksu. Pelaajajäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta on äänioikeus seuran kokouksissa.
 • Kannattajajäsenmaksun maksaneet ja erikseen hallituksen hyväksymät jäsenet (esim. äänivaltaiseksi jäseneksi haluava vanhempi). Jäsenmaksu pitää olla maksettuna ja näkyä seuran tiliotteessa vähintään 2 vrk ennen kevät- tai syyskokousta. Näiden jäsenten jäsenmaksusta allokoidaan 15€ seuran futisrahastoon, jolla tuetaan vähävaraisten harrastustoimintaa. 

Seuraan on mahdollista liittyä kannattajajäseneksi, joko 15-vuotta täyttänyt yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittaa syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole kuitenkaan äänioikeutta. 

Kannattajajäsenmaksulla saa osallistumisoikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin sekä tukee seuran juniorityötä.

Kaikki jäsenet ovat oikeutettuja hyödyntämään seuran jäsenetuja. 

Seuran pelaajamaksu

 • Pelaajamaksu 250 €
 • Pelaajamaksu alennusryhmä: 150€, alle kouluikäiset (eli 2016 syntyneet ja nuoremmat kaudella 2023) sekä aikuisharrastajat (eli pelaajat aikuisharrastejoukkueissa, kuten KKI:t ja Kerma)

Maksuhaasteiden kohdalla tulee seuran laskujen (pelaaja- ja jäsenmaksut) kohdalla olla yhteydessä osoitteeseen toimisto@grifkfotboll.fi ja joukkueen laskujen osalta joukkueen rahastonhoitajaan.