Skip to content

Strategia, toimintasuunnitelma ja arvot

Toimintasuunnitelma Seuran toimintasuunnitelma kaudelle 2022

Strategia

Teemme valintamme perustuen seuran vuodelle 2025 tähtäävään strategiaan, joka on rakennettu Palloliiton 2020 strategiaa hyödyntävään muotoon. Fokusalueita on neljä ja niiden sisälle on tunnistettu tarkempia tavoitteita:

 1. URHEILIJANA KASVAMINEN ON TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA
 2. TAVOITTEELLISESTI JOHDETTU VERKOTTUNUT SEURA
 3. SEURATUIN LAJI KENTÄLLÄ JA SEN ULKOPUOLELLA
 4. KEHITTYVÄ JOUKKUEIDEN SEURA
Strategia

Vuoden 2022 aikana keskitymme erityisesti taloutemme kuntoonlaittoon ja toteutamme lisäksi kolmea fokusaluetta:

 • Taloustilanne positiiviseksi – tuottopohjan laajentaminen
 • Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristöissä 
 • Kasvatamme joukkuetoiminnan pelaajamääriä sekä seuravetoista harrastustoimintaa 
 • Kehitämme seuran kykyä tuottaa tietoa jalkapalloyhteisön käyttöön

Toimintasuunnitelma 2022

ARVOT, VISIO JA MISSIO

ARVOPOHJA

Arvot ohjaavat ja auttavat jokaista seuran toimijaa päivittäisessä seuratyössä sekä suuntaavat toimintaa sovittuja päämääriä kohti.

TASA-ARVOISUUS – Seuran toiminnassa kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita niin yksilöinä kuin seuran jäseninäkin. Hyväksymme erilaisuuden ja toimimme tasa-arvoa edistävästi luotettavalla ja avoimella tavalla

TAVOITTEELLISUUS – Asetamme laadukkaita tavoitteita ja pyrimme merkityksellisiin lopputuloksiin yksilön, joukkueen, toimihenkilöiden sekä seuran kehittymisessä. Tavoitteellisuus toteutuu myös harrastejoukkueiden toiminnassa.

POSITIIVISUUS – Rakennamme toimintaamme vahvuuksiemme pohjalta samalla muistaen hyvät tavat ja kannustuksen. Teemme rakentavaa yhteistyötä jäsenistömme hyvinvointia edistävien seuran ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

MISSIO

GrIFK tukee alueen yhteisöllisyyttä jalkapallon kautta. Seura tarjoaa osaavan valmennuksen sekä hyvät olosuhteet tavoitteelliseen jalkapallon harrastamiseen ja kilpailuun. Toiminta on kaksikielistä ja se on suunnattu Kauniaisten sekä lähialueen asukkaille.

VISIO 2025 — Menestyvä jalkapalloseura ja hyvinvoinnin kasvattaja

GrIFK on perinteikäs, laadukas ja sitoutunut toimija omassa toimintaympäristössään. Kehitämme suomalaista jalkapallokulttuuria. GrIFK pyrkii luomaan monipuolisen eri harrastemotiiveja palvelevan toimintamallin, jonka avulla saavutetaan edellytykset läpi loppuelämän tapahtuvaan liikuntaan ja terveeseen elämäntapaan sekä sosiaalisuuteen perustuvaan elämänhallintaan.

VISIO 2025 – Menestyvä jalkapalloseura ja hyvinvoinnin kasvattaja

GrIFK jalkapallo toimii tasolla kaksi Palloliiton Laatujärjestelmässä ja tähtäämme tasolle kolme vuoden 2022 aikana. Seuralla on lisäksi Suomen Olympiakomitean myöntämä Tähtiseura-laatumerkki. Tämä mahdollistaa lasten ja nuorten tarpeista lähtevän monipuolisen harraste- ja kilpatoiminnan.

GrIFK on perinteikäs, laadukas ja sitoutunut toimija omassa toimintaympäristössään. Kehitämme suomalaista jalkapallokulttuuria. GrIFK pyrkii luomaan monipuolisen eri harrastemotiiveja palvelevan toimintamallin, jonka avulla saavutetaan edellytykset läpi loppuelämän tapahtuvaan liikuntaan ja terveeseen elämäntapaan sekä sosiaalisuuteen perustuvaan elämänhallintaan.

Menestyvä jalkapalloseura

Kaikille pelaajille on sukupuolesta riippumatta on tarjolla laadukas pelaajapolku. GrIFK on jalkapallokoulutuksen huippuseura, jossa on osaavat valmentajat ja seuratoimijat. Kilpaurheilun

toimintaympäristöt kestävät kotimaisen vertailun. Joukkueemme ja pelaajamme menestyvät. Jalkapallon parissa kentällä ja sen ulkopuolella työskentelevät nauttivat yhteisön arvostusta.Laji- , seura -, ja fanikulttuurimme on vahvaa ja olosuhteet kutsuvat harrastamaan ja seuraamaan jalkapalloa.

Hyvinvoinnin kasvattaja

Elinvoimainen seuratyö on kestävä pohja lajin kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Jalkapallo on vetovoimainen harrastus, jota voi pelata monin eri tavoin läpi elämän. Jokaisella lapsella ja nuorella on hänen kasvuaan ja kehitystään tukeva, osaava valmentaja. Seura tarjoaa merkityksellisen ja hyvinvointia vahvistavan yhteisön läpi elämän. Lapset ja nuoret kasvavat urheiluilmapiirissä, jossa on turvallista haastaa itsensä ja muut. Jalkapallo tuottaa mitattavaa ja laajasti tunnustettua hyvinvointia yhteisöömme. Vastuullisuus on sisäänrakennettuna seuramme toiminnassa

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KAUDELLE 2022

SYYSKOKOUKSEN (3.11.2021) PÄÄTÖKSET KAUDELLE 2022

Jäsenmaksua koskevat päätökset

Syyskokouksen vahvistamat jäsenmaksut kaudelle 2022 (1.11.2021-31.10.2022)

 • Pelaajamaksu: 190 euroa
 • Jäsenmaksu: 30 euroa
 • Kannatusjäsenmaksu: 50 euroa

Seura ottaa käyttöön 30 euron suuruisen vuotuisen jäsenmaksun. Tämän avulla seura haluaa tuoda jäsenyydelle merkitystä ja äänivaltaa jäsenille. Näin tunnistamme jatkossa varsinaiset jäsenet. Samalla parannamme ja kehitämme seuran palveluita. Jäsenmaksulla saa jatkossa äänioikeuden (15 v ja yli) seuran kokouksissa sekä seuran jäsenetuja.

Seuran varsinaisia jäseniä ovat jatkossa seuraavat:

 • Pelaajajäsenet, jotka maksavat hallituksen vuosittain määräämän pelaajamaksun ja jäsenmaksun. Pelaajamaksun suorittavilta jäseniltä laskutetaan jäsenmaksu samassa yhteydessä kuin ensimmäinen erä pelaajamaksusta. Pelaajajäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta on äänioikeus seuran kokouksissa.
 • Jäsenmaksun maksaneet ja erikseen hallituksen hyväksymät jäsenet (esim. äänivaltaiseksi jäseneksi haluava vanhempi). Jäsenmaksu pitää olla maksettuna ja näkyä seuran tiliotteessa vähintään 2 vrk ennen kevät- tai syyskokousta. Näiden jäsenten jäsenmaksusta allokoidaan 15€ ylittävä osa seuran futisrahastoon, jolla tuetaan vähävaraisten harrastustoimintaa. 
 • Lisäksi seuraan on mahdollista liittyä kannattajajäseneksi, joko yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittavaa syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole kuitenkaan äänioikeutta. 

Maksujen sisällöt:

 • Jäsenmaksulla saa: Äänioikeuden (15 v. ja tätä vanhemmat jäsenet) seuran kokouksissa ja jäsenetuja.
 • Pelaajamaksulla saa: Seuran ja joukkueiden palvelut, oikeuden osallistua seuran ja Palloliiton järjestämään toimintaan, järjestelmien käyttöoikeus, tuki ja koulutus joukkueen toimihenkilöille, valmentajien koulutus, Kauniaisten kenttävuokrat seurahintaan.  
 • Kannatusjäsenmaksulla saat jäsenedut käyttöösi sekä tuet suoraan seuran juniorityötä. 

Talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin mahdollisuus seuran ylimääräisen pelaajamaksun keräämiseen seuran pelaajamaksun piiriin kuuluvilta pelaajilta. Tätä oikeutta on käytetty vain muutaman kerran seuran historiassa – viimeksi toki syyskuussa 2021. Tavoite on olla käyttämättä tätä oikeutta. 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

MAKSUT

Liittyessään seuran jäseneksi pelaaja tai alle 18v. pelaajan huoltaja sitoutuu huolehtimaan seuran ja joukkueen laskujen maksamisesta.

Seura laskuttaa vuosittain (laskutus kahdessa erässä) pelaajamaksun kaikilta juniorijoukkueiden pelaajilta aina U23 –joukkueeseen asti sekä jäsenmaksun kerran vuodessa kaikilta seuran pelaajilta. 

GrIFK Fotboll rf hallitus päättää maksujen suuruuden vuosittain toimintakaudeksi kerrallaan. Toiminta- ja tilikausi on 1.11.-31.10.

Seuran pelaajamaksuilla katetaan seuran yleiskuluja, kuten mm. kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kulut, kenttä- ja laskutusohjelman kulut, seuran vakinaisen henkilöstön palkat sekä valmentajien ja toimihenkilöiden koulutukset sekä myös Palloliiton sekä GrIFK emoseuran jäsenmaksut.

Joukkue voi vanhempainkokouksen päätöksellä laskuttaa joukkuemaksua tai muita maksuja pelaajilta.

Maksuhaasteiden kohdalla tulee seuran laskujen (pelaaja- ja jäsenmaksut) kohdalla olla yhteydessä osoitteeseen puheenjohtaja@grifkfotboll.fi ja joukkueen laskujen osalta joukkueen rahastonhoitajaan. 

STRATEGIA 2025

STRATEGIA 2021-2025

Seuran uusin strategia kattaa vuodet 2021-2025. Seuran lähestyessä satavuotispäivää vuonna 2025 olemme päättäneet lähteä toteuttamaan uudistettua visiotamme olla Menestyvä jalkapalloseura ja Hyvinvoinnin kasvattaja.

Tulevina vuosina meidän tulee kehittää toimintaamme ja osaamistamme edelleen, jotta varmistamme seuramme menestyksen jatkumisen. Joukkueissa tehtävä perustyö on seuramme toiminnan keskiössä. GrIFK Fotbollin strategian punainen lanka onkin tukea kaikkia joukkueitamme onnistumaan.

Strategia kiteytyy neljään valintaan.

 1. Tuemme jokaista jäsentä urheilijana kasvamisessa. Kunkin yksilön omista lähtökohdista tapahtuva urheilijana kasvaminen antaa eväitä niin kentälle kuin elämään yleisestikin. Urheilijana kasvamisessa tärkeää on valmentajien osaaminen, jota pyrimme kehittämään monipuolisesti.
 2. Entistä elinvoimaisempi seura. Elinvoimainen GrIFK Fotboll on tavoitteellisesti johdettu ja taitavasti verkottunut. Kehitämme seurajohtomme osaamista ja edistämme seurayhteisön rakentumista. Löydämme myös hedelmällisiä tapoja tehdä yhteistyötä oman halliyhtiömme, GrIFK Fotboll edustusjoukkueen sekä Kauniaisten kaupungin ja alueen yritysten kanssa. 
 3. Haluamme olla seuratuin urheilulaji Kauniaisissa. Lisäämme lajin ja seuran kiinnostavuutta etenkin kannustamalla tyttöjen ja naisten osallisuutta kaikilla tasoilla, lisäämällä perheiden ja lasten harrastusmahdollisuuksia sekä rakentamalla monipuolisia ja kiinnostavia yhteistyökumppanuuksia.
 4. Vahvistamme taloudellista pohjaamme ja hyödynnömme teknologiaa nykyistä paremmin. Näin  varmistamme seuramme toiminnan laadun ja tehokkuuden paranemisen jatkossakin. 

Strategia 2025